La suaue melodía

La suaue melodía

Španělská tvorba pro housle v 17. století

La Real Cámara (Španělsko)
Emilio Moreno – housle, umělecký vedoucí
Antonio Almela – housle
Antoine Ladrette – violoncello
Eduard Martínez – cembalo, varhany

Pátek 21. 7. 2006, 19:30 hod.
Zámek Troja, U Trojského zámku, Praha 7

17. století bylo ve Španělsku zmítaném válkami a chaosem paradoxně dobou rozkvětu chrámové hudby, o niž se zasadilo velké množství varhaníků a chrámových kapelníků po celé zemi. Zároveň se zde rozvíjela scénická hudba – vznikla specifická španělská forma hudebního dramatu, zarzuela, inspirovaná italskou operou –, ale také hudba instrumentální, která existovala samostatně i v rámci obou výše zmíněných druhů. Na základě dochovaných pramenů  byl program tohoto koncertu sestaven tak, aby nabídl co možná nejucelenější pohled na to, co mohl znamenat pojem „španělské housle Velázquezovy doby“.

La suaue melodía

Spanish violin music in the 17th century

La Real Cámara (Spain)
Emilio Moreno
– violin, artistic leader
Antonio Almela
– violin
Antoine Ladrette – cello
Eduard Martínez
– harpsichord, organ

Friday 21 July 2006, 7.30 pm
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

The 17th century, when the country was governed by chaos and anarchy, is paradoxically considered as one of the most magnificent periods of the Spanish culture. In music it was a time of florescence not only for sacred music, represented by a number of outstanding organists and choirmasters, but also for scenic music: inspired by the vigorous Italian opera, Spain developed its own form of musical theatre, the zarzuela. Another area that experienced flowering was instrumental music existing as a separate genre or within the two above mentioned forms. The programme offered an idea of what it could have meant to say “the Spanish Violin at the time of Velázquez“.

La suaue melodía

Spanish violin music in the 17th century

La Real Cámara (Spain)
Emilio Moreno
– violin, artistic leader
Antonio Almela
– violin
Antoine Ladrette – cello
Eduard Martínez
– harpsichord, organ

Friday 21 July 2006, 7.30 pm
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

The 17th century, when the country was governed by chaos and anarchy, is paradoxically considered as one of the most magnificent periods of the Spanish culture. In music it was a time of florescence not only for sacred music, represented by a number of outstanding organists and choirmasters, but also for scenic music: inspired by the vigorous Italian opera, Spain developed its own form of musical theatre, the zarzuela. Another area that experienced flowering was instrumental music existing as a separate genre or within the two above mentioned forms. The programme offered an idea of what it could have meant to say “the Spanish Violin at the time of Velázquez“.