Fortepiano

Fortepiano

Paříž v Mozartově době – Johann Schobert, J. Fr. Edelmann, W. A. Mozart

Miklós Spányi – kladívkový klavír (Maďarsko/ Finsko)
Petri Tapio Mattson
– housle (Finsko)

Úterý 18. 7. 2006, 19:30 hod.
Collegium Marianum, Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha 1

Úvodní koncert festivalu byl věnován hudebnímu nástroji, jehož velkým propagátorem byl letošní jubilant Wolfgang Amadeus Mozart. Kladívkový klavír byl v Mozartově době nástrojem starým pouze několik desítek let – baroko jej neznalo, používalo cembala s trsací mechanikou. V klavíru struny rozeznívají údery kladívek, tehdy o něco menších než u novodobých nástrojů. Program koncertu představil sonáty pro housle a historický kladívkový klavír od Mozarta a jeho současníků, kteří se v jeho době zasadili o uvedení klavíru do pařížských hudebních salónů. Paříž měla totiž oproti Vídni a dalším centrům v prosazování nového nástroje zpoždění – ještě Mozart zde byl během svých návštěv v 60. a 70. letech 18. století nucen komponovat své „klavírní“ sonáty pro cembalo.

Fortepiano

Music in Paris at the time of Mozart
(Johann Schobert, J. Fr. Edelmann, J. G. Eckard)

Petri Tapio Mattson – violin (Finland)
Miklós Spányi – pianoforte (Finland / Hungary)

Tuesday 18 July 2006, 7.30 pm
Collegium Marianum, Baroque Library Hall, Melantrichova 19, Praha 1

The opening concert of the festival was dedicated to the instrument among whose great promoters belonged also Wolfgang Amadeus Mozart. During his lifetime, the pianoforte was still a novelty. The Baroque knew its predecessor, the harpsichord with plucking mechanics. However, the strings of the piano are played with hammers, smaller in the case of the first types of the instrument than with modern pianos. The programme of the concert included sonatas for violin and pianoforte not only by Wolfgang Amadeus Mozart, but also by some of his contemporaries and countrymen who played an important role in introducing the pianoforte into the salons of Paris. Compared to Vienna, Paris was so behind the times in the reception of the new instrument that during his sojourns in Paris in the 1860s and 70s, Mozart had to dedicate his “piano” sonatas to the harpsichord.

Fortepiano

Music in Paris at the time of Mozart
(Johann Schobert, J. Fr. Edelmann, J. G. Eckard)

Petri Tapio Mattson – violin (Finland)
Miklós Spányi – pianoforte (Finland / Hungary)

Tuesday 18 July 2006, 7.30 pm
Collegium Marianum, Baroque Library Hall, Melantrichova 19, Praha 1

The opening concert of the festival was dedicated to the instrument among whose great promoters belonged also Wolfgang Amadeus Mozart. During his lifetime, the pianoforte was still a novelty. The Baroque knew its predecessor, the harpsichord with plucking mechanics. However, the strings of the piano are played with hammers, smaller in the case of the first types of the instrument than with modern pianos. The programme of the concert included sonatas for violin and pianoforte not only by Wolfgang Amadeus Mozart, but also by some of his contemporaries and countrymen who played an important role in introducing the pianoforte into the salons of Paris. Compared to Vienna, Paris was so behind the times in the reception of the new instrument that during his sojourns in Paris in the 1860s and 70s, Mozart had to dedicate his “piano” sonatas to the harpsichord.