A tre corni di bassetto

A tre corni di bassetto

Mozartovy mistrovské kusy v úpravách pro basetové rohy

Stadler Trio (Holandsko)
Eric Hoeprich
– umělecký vedoucí

Čtvrtek 20. 7. 2006, 19:30 hod.
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Markétská 1, Praha 6

Jednoplátkový nástroj příbuzný klarinetu, oblíbený a používaný pouze v Mozartově době – tak lze charakterizovat basetový roh. Na koncertě v Břevnovském klášteře jsme naslouchali zvuku tohoto nástroje hned trojmo. Umělecký vedoucí Stadler Tria Eric Hoeprich je velkým propagátorem basetového rohu. Protože Mozart tento nástroj tklivého až zasmušilého zvuku velmi obliboval a protože hudba pro dechové ansámbly patřila také k těm nejrozšířenějším v Mozartově době, holandský soubor nám představil úpravy skladeb Wolfganga Amadea Mozarta a jeho současníků Antona Stadlera a Jiřího Družeckého.

A tre corni di bassetto

Mozart’s masterpieces arranged for basset horns

Stadler Trio
Eric Hoeprich – artistic director (Holland)

Thursday 20 July 2006, 7.30 pm
Břevnov Monastery, Teresian Hall, Markétská 1, Praha 6

The single-reed relative of the clarinet, favoured and used during Mozart’s lifetime – those would be the characteristics of the basset horn. Those present at the concert at Břevnov Monastery had the chance to hear the instrument triple. The artistic director of Stadler Trio, Eric Hoeprich, is one of the greatest promoters of the basset horn. Mozart admired the sad, sombre sound of the instrument and the music for wind ensembles was a great fashion at his time. The Stadler Trio performed Mozart’s music and that of his contemporaries, Anton Stadler and George Druschetsky.

A tre corni di bassetto

Mozart’s masterpieces arranged for basset horns

Stadler Trio
Eric Hoeprich – artistic director (Holland)

Thursday 20 July 2006, 7.30 pm
Břevnov Monastery, Teresian Hall, Markétská 1, Praha 6

The single-reed relative of the clarinet, favoured and used during Mozart’s lifetime – those would be the characteristics of the basset horn. Those present at the concert at Břevnov Monastery had the chance to hear the instrument triple. The artistic director of Stadler Trio, Eric Hoeprich, is one of the greatest promoters of the basset horn. Mozart admired the sad, sombre sound of the instrument and the music for wind ensembles was a great fashion at his time. The Stadler Trio performed Mozart’s music and that of his contemporaries, Anton Stadler and George Druschetsky.