Čeští hudební vyslanci

Čeští hudební vyslanci

(F. X. Richter, F. Benda, L. Koželuh, J. L. Dusík, A. Krafft)

Capella Apollinis – klasicistní klavírní trio

Úterý 20. 7. 2004, 19:30 hod.
Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha 1

České země neměly v 18. a 19. století výrazné centrum ani velké šlechtické dvory, které by zaručily místním hudebníkům kvalitní zaměstnání. Mnohé církevní řády jim poskytly vynikající hudební vzdělání, které však museli uplatnit jinde. Řada výrazných hudebníků proto hledala štěstí ve Vídni nebo za hranicemi rakouské monarchie. Českou hudbu tak proslavili i Leopold Koželuh a Vojtěch Jírovec ve Vídni, František Benda v Berlíně a Postupimi, František Xaver Richter v Mannheimu a Jan Ladislav Dusík v celé Evropě od Anglie až po Rusko.

The Ambassadors of Czech Music

(F. X. Richter, F. Benda, L. Koželuh, J. L. Dusík, A. Krafft, V. Jírovec)

Capella Apollinis – classicist piano trio (Czech Republic)

Tuesday 20 July 2004, 7.30 pm
Baroque Library Hall, Melantrichova 19, Praha 1

The Czech Lands of the 18th and 19th centuries were short of a distinct cultural centre as well as large aristocratic courts that would provide Czech musicians with quality employment. A number of monastic orders offered exquisite musical education, but the graduates then had to seek elsewhere for its application. As a result large number of good musicians left the Czech Lands to look for work in Vienna or outside the Austro-Hungarian Monarchy. Thus Leopold Koželuh and Vojtěch Jírovec made Czech music famous in Vienna, František Benda in Berlin and Potsdam, František Xaver Richter in Mannheim and Jan Ladislav Dusík all over Europe from England to Russia.