Musica Caesarea

WIEN


Musica Caesarea

ARS ANTIQUA AUSTRIA (Rakousko)
Gunar Letzbor – barokní housle, umělecký vedoucí

Pondělí 14. 7. 2003, 19:30 hod.

Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

Program koncertu z hudebního repertoáru císařské dvorní kapely ve Vídni 17. století přinesl díla pěti skladatelů, z nichž každý pocházel z jiné části habsburské monarchie. To nám umožňuje dokreslit si představu o jedné ze zvláštností této tehdejší evropské mocnosti: tvořil ji totiž jakýsi etnický konglomerát. V průběhu večera proto zazněly skladby Rakušana J. H. Schmelzera, A. Bertaliho – rodáka z Verony, Florenťana G. B. Vivianiho, českého rodáka H. I. F. Bibera a G. Muffata pocházejícího ze Savojska. Koncert prestižního rakouského souboru Ars Antiqua Austria se uskutečnil v Clam-Gallasově paláci, nejvýznamnějším paláci pražského baroka, postaveném vídeňským architektem J. B. F. z Erlachu. Partu virtuózních houslí se ujal umělecký vedoucí souboru a přední rakouský specialista na starou hudbu Gunar Letzbor.

[nggallery id=117]

WIEN

Musica Caesarea

H. I. F. Biber, J. H. Schmelzer, G. B. Viviani, A. Bertali, G. Muffat

Ars Antiqua Austria (Austria)
Gunar Letzbor
– artistic director

Monday 14 July 2003, 7.30 pm
Clam-Gallas Palace, Husova 20, Praha 1

The programme composed of the music repertoire of the imperial court orchestra in Vienna in the 17th century featured works by five composers, each of whom was born in a different part of the Habsburg Empire, thus illustrating the ethnic diversity of this former European power. The programme comprised works by the Austrian composer J. H. Schmelzer, the Veronese author A. Bertali, G. B. Viviani from Florence, the native of Bohemia H. I. F. Biber and the Savoyard composer G. Muffat. The performance of the eminent ensemble Ars Antiqua Austria took place in the appropriate space of  the Clam-Gallas Palace, the most exquisite palace of Prague Baroque, built by the Viennese architect J. B. F. von Erlach. The virtuosic violin part was performed by the artistic director of the ensemble, Gunar Letzbor.

[nggallery id=117]