Hudební rozptýlení

LONDON

Hudební rozptýlení

Julia Gooding – soprán
FLORILEGIUM
(Velká Británie)
Ashley Solomon
–  umělecký vedoucí
Kati Debretzeni
– barokní housle

Ashley Solomon
– flauto dolce
Jennifer Morsches – barokní violoncello
James Johnstone
– cembalo

Neděle 13. 7. 2003, 19:30 hod.
Zámek Troja, U Trojského zámku 1, Praha 7

Ve druhé polovině 17. století udávaly tón v Evropské hudbě především dva styly – Francouzský a Italský. Rozdíly mezi nimi by se daly velmi zjednodušeně charakterizovat tak, že Francouzi tančili a Italové zpívali. Anglické hudbě se podařilo vyniknout ve dvou oblastech – v polyfonické duchovní hudbě a skladbách pro gambové konsorty, které svou poněkud introvertní povahou tak dobře charakterizovaly čistý anglický styl.  V roce 1666 byl královským kapelníkem poprvé v historii jmenován Francouz, nepochybně aby přiblížil úroveň „dvorních“ houslistů slavným „24 houslím“ francouzského krále. Ve stejnou dobu u dvora působilo několik „vzácných italských hlasů,“ mezi něž patřili i žáci Carrissimiho.  Program koncertu posluchačům přiblížil vlivy obou těchto národních stylů.

[nggallery id=116]

LONDON

Music for a While

H. Purcell, J. Weldon, J. Blow, W. Croft, T. Baltzar, J. Eccles

Florilegium (Great Britain)
Ashley Solomon
– artistic director
Julia Gooding
– soprano

Sunday 13 July 2003, 7.30 pm
Troja Chateau, U Trojského zámku 1, Praha 7

In the second half of the 17th century two prevailing styles called the tune in European music: the French and the Italian style. The difference between the two could be summed up as that the French were dancing while the Italians were mostly singing. English music managed to avoid both these influences for some time and excelled in the polyphonic sacred music and the pieces for viol consorts whose introvert character was an amalgam of the pure English style.  In 1666, the post of the royal maestro di capella was for the first time assigned to a Frenchman, undoubtedly to bring the court violinists to the level of the “Twenty four violins” of the French king. At the same time, however, several “rare Italian voices” were active at the court, including the students of Carrissimi. The programme of the concert acquainted the listeners with the influences of both these national styles.

 

[nggallery id=116]