Folies!

PARIS

Folies!

LES VOIX HUMAINES (Kanada)
Susie Napper
Margaret Little

Čtvrtek 17. 7. 2003, 19:30 hod.
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1

Francouzská komorní hudba 17. století a především obdivuhodné skladby pro dvě gamby, ukazují na jistou intimitu v hudebním výrazu, která bývá v  dnešním chápání Grand Siecle často opomíjena. Je to hudba, která odráží rostoucí oblibu soukromé hudební zábavy, využívá jazyka, jenž je zároveň plný emocí a diskrétní a evokuje svět, kde svoboda a intimita k  sobě nerozlučně patří. Zlatý věk violy da gamba v Paříži reprezentuje tvorba excelentního M. Maraise, melancholického Sainte-Colombe, velkolepého J. Ph. Rameau a vtipného F. Couperina. Jejich skladby předneslo kanadské duo Les Voix Humaines – Susie Napper a Margaret Little.

[nggallery id=118]

PARIS

Folies!


N.-A. Lebegue, Sainte-Colombe, F. Couperin, J.-P. Rameau, M. Marais

Les voix humaines (Canada)
Susie Napper
& Margaret Little – viols

Thursday 17 July 2003, 7.30 pm
Clam-Gallas Palace, Husova 20, Praha 1

The French chamber music of the 17th century and above all the admirable pieces for two viols point to a certain intimateness in the music expression which is nowadays sometimes overlooked in the concept of the Grand Siècle. It is music which reflects the growing popularity of private musical diversion, using a language which overflows with emotions while being discreet and evoking a world which marries freedom and intimateness. The golden era of the viol in Paris is represented by the oeuvre by the eminent Marin Marais, the melancholic Sainte-Colombe, the grandiose J. Ph. Rameau and witty F. Couperina. Their compositions were rendered by the Canadian duo Les Voix Humaines – Susie Napper and Margaret Little.

 

[nggallery id=118]