Effetti e Stravaganze

Effetti e Stravaganze

Hudba na dvoře biskupa Karla Liechtensteina v Kroměříži
Heinrich Ignaz Franz Biber, Heinrich Schmelzer, Allessandro Poglietti

Lenka Koubková – barokní housle
Jana Semerádová
– flauto traverso, zobcová flétna
Donate Schack
– barokní viola
Peter Krivda
– viola da gamba
Václav Luks
– varhanní pozitiv, cembalo

22. července 2000, 20:00 hod.
Barokní knihovní sál, Melantrichova 19, Praha 1

Hudba, která se hrála u dvora olomouckého biskupa Karla Liechteisteina – Castelcorno v Kroměříži, měla duchovní i světský charakter. V hudební sbírce, která se v Kroměříži dochovala, jsou  pod oddílem Balletti (což jsou vlastně taneční suity) a Sonatae (instrumentální sonáty typu da chiesa) i skladby světské, provozované při různých slavnostech, při masopustních radovánkách, karnevalech a při hostinách. Na tomto programu proto zazněly skladby H. Schmelzera, H. I. F. Bibera, A. Pogliettiho, F. Maginiho a C. Farina.